Język: PL EN Menu

Wspieramy działania

Organizujemy

Nadzorujemy

Analizujemy

Zapewniamy

Szkolimy

Doradzamy

Jakość

bezpieczeństwo

Sprawdzona jakość

Wytwarzanie bezpiecznych i o powtarzalnej jakości produktów prozdrowotnych (suplementy diety, odżywki, żywność funkcjonalna, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, itp.), jest dla producentów dużym wyzwaniem merytorycznym, organizacyjnym i kosztowym. Wymaga tym samym funkcjonowania zakładów produkcyjnych w reżimie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów precyzyjnie odpowiadającemu potrzebom sektora o tak szczególnej specyfice procesów wytwórczych, otoczenia prawnego i właściwościach samych produktów. Fundacja promuje budowanie wysokich standardów jakości rynku produktów pro-zdrowotnych.

Więcej

Bezpieczeństwo prawne

Bezpieczne funkcjonowanie na rynku suplementów diety i odżywek nie jest możliwe bez kompleksowego wsparcia prawnego, świadczonego przez wyspecjalizowany podmiot i prawników o ugruntowanej wiedzy o branży i jej produktach. Zmieniające się realia prawne i polityczne, oczekiwania konsumentów, rosnąca konkurencja, a także niestabilność wizerunkowa, zagrażają branży i jej stabilnemu rozwojowi. W takim otoczeniu prawnym wymagany jest profesjonalne przygotowanie i znajomość branży. Z uwagi na specyfikę produktów oraz na fakt, że suplementy diety charakteryzują się fizjologicznym oddziaływaniem na organizm człowieka, znaczną trudność sprawia także kwalifikacja...

Więcej

Rozwój oparty na wiedzy

Dynamika zmian na rynku produktów prozdrowotnych (suplementy diety, odżywki, żywność funkcjonalna, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, itp.) wymaga od producentów tego sektora coraz większej innowacyjności asortymentowej oraz ściślejszej współpracy z przedstawicielami nauki i zewnętrznymi specjalistami w celu efektywnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz procesów projektowania i rozwoju nowych produktów. Przy udziale interdyscyplinarnego panelu ekspertów (nauka, prawo, systemy jakości, fundusze UE i in.) naszego Instytutu wspieramy innowacyjność i rozwój Fundacja tworzy sieć powiązań między naukowcami...

Więcej