Język: PL EN Menu

Wspieramy działania

Organizujemy

Nadzorujemy

Analizujemy

Zapewniamy

Szkolimy

Doradzamy

Jakość

bezpieczeństwo

Wniosek do Ministra Zdrowia o doprecyzowanie statusów w nowym Rejestrze GIS

30 Kwiecień 2020

Fundacja wystosowała do Ministerstwa Zdrowia pismo prosząc o ustosunkowanie się do wątpliwości, jakie pojawiają się u użytkowników Rejestru  i podmiotów zgłaszających produkty. (zob. pismo do Ministra) Wyjaśnienie i uzupełnienie informacji dotyczących niedawnych zmian w funkcjonowaniu Elektronicznego Systemu Powiadamiania oraz Rejestru GIS jest ważne i będzie pomocne dla wszystkich uczestników rynku (zob. odpowiedź GIS)

Powrót