Język: PL EN Menu

Wspieramy działania

Organizujemy

Nadzorujemy

Analizujemy

Zapewniamy

Szkolimy

Doradzamy

Jakość

bezpieczeństwo

WPROWADZANIE DO OBROTU SUPLEMENTÓW DIETY - OGRANICZANIE RYZYKA, JAKOŚĆ I TRANSFER TECHNOLOGII.

31 Styczeń 2018

Zapraszamy serdecznie na konferencję biznesowo-naukową poświęconą  zagadnieniom  dotyczącym  wprowadzania do obrotu suplementów  diety.

To ważne dla branży wydarzenie  odbędzie się 20 lutego 2018 w Warszawie. W auli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego spotkają się producenci, dystrybutorzy, eksperci i naukowcy – podmioty działające na rynku suplementów diety.

Głównym celem konferencji jest ocena obecnych zagrożeń dla rozwoju rynku i wskazanie narzędzi ograniczających ryzyko wprowadzania na rynek suplementów, które nie spełniają odpowiednich wymagań prawnych, jakościowych i etycznych.

Paneliści poruszą również tematykę związaną z rozwojem branży opartym na wiedzy i transferem technologii.

Organizatorem Konferencji „Wprowadzenie do obrotu suplementów diety. Ograniczanie ryzyka, jakość i transfer technologii” jest Fundacja Europejski Instytut Suplementów i Odżywek.

Konferencję wspiera organizacyjnie i merytorycznie Wydział Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, uprzejmie prosimy o zgłoszenie swojej obecności i autoryzację na stronie www.konferencja.eisd.pl.

Termin: 20 lutego 2018 r.

Miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Z uwagi jednak na ograniczoną ilość miejsc, uprzejmie prosimy o zgłoszenie swojej obecności na stronie www.konferencja.eisd.pl 

Powrót