Język: PL EN Menu

Wspieramy działania

Organizujemy

Nadzorujemy

Analizujemy

Zapewniamy

Szkolimy

Doradzamy

Jakość

bezpieczeństwo

O Fundacji

Funkcjonujące od 2004 r Stowarzyszenie Krajowa Rada Suplementów i Odżywek działa na rzecz rozwoju branży uczestnicząc, na poziomie krajowym i europejskim, w procesie tworzenia sprzyjających warunków rynkowych dla produktów prozdrowotnych (suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, itp.) o odpowiedniej jakości.

Europejski Instytut Suplementów i Odżywek powstał jako kontynuacja projektów realizowanych przez Krajową Radę Suplementów i Odżywek w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów oraz budowy zaplecza naukowego i eksperckiego dla branży. Jego celem jest wspieranie działań rozwojowych w sektorze produktów prozdrowotnych, opartych na wiedzy specjalistycznej i badaniach naukowych.

Kompleksowe rozwiązywanie problemów przedsiębiorców, tworzenie powiązań biznesowo- badawczych w oparciu o szeroką bazę ekspertów i jednostek badawczych, to zadania jakie Instytut realizuje poprzez prowadzenie doradztwa i usług specjalistycznych w zakresie:

  • legislacji,
  • systemów zapewnienia jakości,
  • prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,
  • projektowania i rozwoju produktów,
  • pozyskiwania środków na badania i wdrożenia.

Misja i cele

Fundacja została powołana w celu wspierania jakości i bezpieczeństwa produktów prozdrowotnych oraz wspierania rozwoju podmiotów gospodarczych realizujących działania związane ze zdrowiem publicznym, a w szczególności: producentów i dystrybutorów żywności funkcjonalnej, suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz produktów medycznych, poprzez:

  • budowanie bazy wiedzy o korzystnym wpływie składników odżywczych na zdrowie;
  • edukowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia;
  • budowanie wysokich standardów jakości rynku produktów pro-zdrowotnych.

Forma prawna

Europejski Instytut Suplementów i Odżywek prowadzi działalność w formie fundacji realizującej cele statutowe. Dochody Fundacji pochodzą głównie z prowadzonej działalności gospodarczej, dotacji i innych źródeł przewidzianych statutem.