Język: PL EN Menu

Wspieramy działania

Organizujemy

Nadzorujemy

Analizujemy

Zapewniamy

Szkolimy

Doradzamy

Jakość

bezpieczeństwo

Badania i rozwój

Dynamika zmian na rynku produktów prozdrowotnych (suplementy diety, odżywki, żywność funkcjonalna, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, itp.) wymaga od producentów tego sektora coraz większej innowacyjności asortymentowej oraz ściślejszej współpracy z przedstawicielami nauki i zewnętrznymi specjalistami w celu efektywnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz procesów projektowania i rozwoju nowych produktów. Przy udziale interdyscyplinarnego panelu ekspertów (nauka, prawo, systemy jakości, fundusze UE i in.) naszego Instytutu wspieramy innowacyjność i rozwój Fundacja tworzy sieć powiązań między naukowcami i ekspertami, buduje bazę wiedzy o korzystnym wpływie składników odżywczych na zdrowie, edukuje i upowszechnia wiedzę z zakresu ochrony zdrowia.

Zapraszamy do współpracy!

Powrót