Język: PL EN Menu

Wspieramy działania

Organizujemy

Nadzorujemy

Analizujemy

Zapewniamy

Szkolimy

Doradzamy

Jakość

bezpieczeństwo

Sprawdzona jakość

Wytwarzanie bezpiecznych i o powtarzalnej jakości produktów prozdrowotnych (suplementy diety, odżywki, żywność funkcjonalna, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, itp.), jest dla producentów dużym wyzwaniem merytorycznym, organizacyjnym i kosztowym. Wymaga tym samym funkcjonowania zakładów produkcyjnych w reżimie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów precyzyjnie odpowiadającemu potrzebom sektora o tak szczególnej specyfice procesów wytwórczych, otoczenia prawnego i właściwościach samych produktów. Fundacja promuje budowanie wysokich standardów jakości rynku produktów pro-zdrowotnych.

Zapraszamy do współpracy!

Powrót